Rezumat video indisponibil.
1963 - Uzina
Un eseu cinematografic pornind de la sărbătorirea zilei de 1 mai, în 1965, la Uzina „1 mai” din Ploieşti, producătoare de utilaj petrolier – în care sînt urmărite schimbările produse în viaţa socială de apariţia uzinei, prin analogii imagistice neaşteptate şi metaforice.
Istorii ale locomotivelor de ieri şi de azi, ca semne ale trecerii timpului şi schimbărilor sociale.

Scenariu Slavomir Popovici şi Gabriela Ionescu, imagine Doru Segal. Un poem cinematografic despre timp şi vîrstele omului pornind de la broderii medievale româneşti înfăţişînd compoziţii ale plîngerii.

Rezumat video indisponibil.
1970 - Semne
Simbolurile artei populare citite ca semne ale succesiunii generaţiilor şi vîrstelor în sărbătorile tradiţionale şi în ciclul vieţii.
Film utilitar realizat la cererea Ministerului Chimiei despre posibilele efecte ale folosirii unor butelii de aragaz improvizate şi neautorizate, pretext  pentru a prezenta un cine-verite tragic în comuna Vadul Părului la sfîrşit de ani '60.
Obiceiurile şi domeniile artei populare în care este prezent bradul, simbolul continuităţii şi al reînnoirii vieţii.
1972 - Eforie
Rezumat video indisponibil.
1972 - Mamaia
Traiectoria pîinii „sărbătoreşti”de la grîu la colac (cel mai efemer produs al artei ţărăneşti) şi prezenţa acesteia în momentele fundamentale ale ciclului vieţii: naştere, nuntă, moarte. În comunele Maieru (Bistriţa Năsăud), Frecăuţi (Bucovina), Bixad (Oaş), Polovraci (Gorj).
Transpunerea  cinematografică a cronicii lui Toader Hrib, ţăran din satul Arbore, judeţul Suceava, şi întemeietor al unui muzeu local.
1974 - Geneze
 Rezumat video indisponibil.
Două cîntări paralele: cea a Doamnei Despina, soţia voievodului Neagoe Basarab ( secolul al XVI-lea) şi a Floarei lui Toma, soţia unui păstor din Ciunget ( secolul al XIX-lea): cuvinte către urmaşi ( cuprinzînd şi extrase din Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie).
Rezumat video indisponibil.
Rezumat video indisponibil.
Rezumat video indisponibil.
1978 - Hora
Rezumat video indisponibil.
Semnul omului: Reprezentările omului în ornamentica populară, prezentă în toate evenimentele esenţiale ale vieţii, de la naştere la moarte.
1979 - Holde

Obiceiuri legate de ciclurile agrare ale grîului şi semnificaţiile lor rituale.

1979 - Grîu
Contrapunct între imaginile şi textele epigrafice de pe monumentele funerare romane din primele secole ale erei noastre, în spaţiul carpato-dunărean (găsite în muzeeele arheologice din Constanţa şi Adamclisi), şi inscripţiile şi desenele de pe crucile de la Săpînţa.
Rezumat video indisponibil.
O mărturie despre viaţa spirituală a populaţiei sîrbeşti şi croate de pe Valea Caraşovei, din Munţii Banatului (locuitori ai satelor Caraşova, Clocotici, Lupa, Ravnic, Vatnic şi Nermat, veniţi cu o jumătate de mileniu în urmă de pe teritoriul fostei Iugoslavii).